Our History

V4SKIN เป็นบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวหน้าและร่างกายอย่างครบวงจร เราสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวหน้าและร่างกายจากทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง เรายังคำนึงถึงส่วนผสมและคุณสมบัติเด่นต่างๆ ที่มีในผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดี และพอใจให้แก่ผู้ใช้อย่างที่สุด ไม่ว่าผิวคุณจะเป็นแบบไหนV4SKIN Sole Beauty Distributor. ยินดีให้คำปรึกษาด้วยผลิตภัณฑ์ และการดูแลที่ครบวงจร
 
V4SKIN Sole Beauty Distributor.

Community Trade

V4SKIN “Love Skin • Love Earth”

หนึ่งในปณิธานของ V4SKIN คือการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ

โครงการ V4SKIN “Love • Skin Love Earth” ถือเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจของ CEO คุณนภันต์ แพร่ภัทร ที่ต้องการสนับสนุน

รายได้ส่วนหนึ่งจากขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ จะกลับคืนสู่สังคมและองค์กรต่างๆ

ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ V4SKIN “Love • Skin Love Earth”

pakjit pakjai

        V4SKIN มีความมุ่งมั่นที่จะคืนสิ่งดีๆสู่สังคมตั้งแต่แรกก่อตั้ง ด้วยการกระจายรายได้ให้กับชุมชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆ เหตุนี้เราจึงเปิดตัวสินค้า DERMASTIR ของเราสู่สายตาทุกคน โดยใช้ถุงผ้าของ “ปักจิต ปักใจ” จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ด้วยนิยามและความหมายที่เราปรารถนาให้ทุกคนเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราคัดสรรมาด้วยคุณภาพและด้วยใจ แม้ว่าจะไม่เคยเห็นและรู้จักเรามาก่อน โดยผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกบรรจุลงในถุงผ้า ปักจิต ปักใจ ให้ความรู้สึกในทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากเรา ทุกๆการสนับสนุนจากท่าน V4SKIN  Sole Beauty Distributor จะปันคืนสู่สังคมอย่างแน่นอน

pakjit-pakjai

Green Packaging

            V4SKIN มองเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดจากการจัดส่งสินค้า จึงหาวิธีลดการใช้พลาสติกในกระบวนการจัดส่งสินค้าโดยการใช้ผักตบชวาในการปกป้องสินค้าแทนการใช้พลาสติกกันกระแทกต่างๆที่ใช้กันทั่วไป เนื่องจากคุณสมบัติเด่นของผักตบชวาเมื่อตากแห้งจะมีประสิทธิภาพคล้ายกับโฟมตัวหนอนกันแรงกระแทกได้อย่างดี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ ไม่ว่าจะเป็น นำไปคลุมหน้าดินช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ลดจำนวนการรดน้ำต้นไม้ลง การนำไปเป็นวัสดุรองกรงสัตว์เพราะสามารถดูดซับของเหลวได้ หรือแม้กระทั่งสามารถใช้วางดับกลิ่นอับชื้นในห้อง

No animal testing

        ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงสร้างทางเลือกอื่นๆอีกมากมายที่สามารถใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการนำไปใช้กับมนุษย์ และมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเพาะเนื้อเยื่อโปรตีนมาใช้เพื่อเป็นตัวทดสอบปฏิกิริยาทางเคมี หรือการใช้เทคโนโลยีด้านจุลชีววิทยาสำหรับการทดสอบวัตถุดิบ และส่วนผสมก่อนที่จะนำไปผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่าย หรือแม้กระทั่งใช้การทดสอบในอาสาสมัครโดยมีโรงพยาบาลเป็นผู้ควบคุมการทดลอง และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด